������������ ��� ������� ��������� ����������
������� ������������. ������������ ��� �����������
maktest.ru
������ �� ������ � �������
������ �� ������ � �������
partner-auto.kiev.ua
������ ������
������ ������ ����� � � �������! ��������
vash-voshod.ru

� ������ � ���� ��������� ����� ���������� ������ ��������� ��������

03.04.2015
�� ���������� ����������� ����� ������ ������ �� ������������ 1+1, ������������ � ������������ �������� �� ��������� ����������.

� ����������� ������ �� ������� ����� �������� � ��������� �������

01.04.2015
����� ���������� ����� ���������� ���������� ������������ ������� ������ ��������� ��������, ��������� ���������� ����� �� �������.

�������������� ���� ���������� �������� ������� �� ���������� �������

30.03.2015
�������� ��������� ����, ������������ �� �������� ������ � ������� ��������� ���������� ��������, �������� ������ ��������������� ����� "������������" ��� ���������� �������.

«�� ���� ������ �� ���� �����»

21 ������ 2003 �.

� ����� ���������� ������� �������� ������� ����������, ������� ����� ����� ������� �� ������ ������ «������ ����» ������� �������� ����� �������. ��� �����, ����� �����������, ����� ����� ���. ������������ �����, ������� � ��������� ������, ������������ �� ������� � ��������� �����, ��������� � ������ ����� ���������� ����������� � �.�. �� ��� ��������� ���������, ����������� �������� ������ � �� ������� ������ ������, ������� ������������� � ������������� ���������� ��������, ��������� ������ ����������� �� ����� ��������������, �������� ����������� ���� � �������� ������ ����� ��� ����.

�� ����������� «������ ����» ������� ����������� ���������� � ������ � ����������, ���������� ��� �������������� ���������� ���������� � �����������������. ������� �� �������� ������� �� ������� �����������. ���� ���� ��� ���� ��� ���������.

� ��� �� �� ������ ������������� � ������������?

���� ��� ����, ���� �� ��� ����.

�� ���� ��� �������?

��� ��������� �����.

��� ������� ����� ������ — ���������� �����, ��� ����� ��� ���� ��� ��� ��� ����������� �����?

��� ��� ������, � �������, ��� ��� �������. ������� �������� �� ��� ����, �� � ���������� ������ ��������� ������, ��� ��� �������� ��� ��� ���������. ��� ���������, ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ���������� �����.

���������� ������� �� ��������� ���������?

���������.

������ �� ����������� �� ���� ������ ������������?

�� ������, ������ ��������� ������� ����� �����������. �� ������� ���� � ������, ������ ��� �������. � ������� �� ������ ����, ������������� ���� ����, ��� �������, ��� ��������, ���� ���� � �������� ������ ����� ������������� ���������� ������� ������ �����������. ����� �� ���, �������� �� ���������. � �� � ��� ������ � �������. � ���, ��� ����� ���� �������� ���� ������ — ��� ������ �� �����. � ��� ����� ������� ������� � � � ���� ������ ���������� �������. � ������� ��� ��������� � �����.

����� �� ����� ����� ��� ������ ����� ��������?

������ ���� ��-������ ������.

������� ��� �����-��, ������� ���� ��, ��������, ����� ����������?

����� �� ����� ������ ��� �������� ������?

��������, ����� � ������ ��� �� ������, ������� ��� ������������� ��������.

� ������ �� ������ �� ����������?

���, �, �������, ������� �������� ��� ���-������ ����������.

��� �� � � ���. ������ ����, ���������, ��� ��������� �� ������������. ���� ��������� �������� � ��������� ������ ���� ����������, �������, ��� �� ��������� �������� �� ������, ������� ��� ����� ��������� ���� � �� ��. �������, �����������, ������ ����� ������ ������ ���� � ������ �� ��-�������. � � ���� ������� � ���������, � ������������. � ��� ������ �������, ��� ������ ��������� � ���������� — ��� ��� ��� ���������� ����� ����, ����� ���������, ����� �������. � ���� �� ����� ����� ������ — ��� ���. ����� ���������.

� ����� ���� �� ��������?

�� �����.

��������� ��������, ��� � �������� �� ������� � �������� ��� ��������...

� ��������� ��� ���������� ��� ��������� �������, ������� �� �� ������. ��� ������ � ���-����� ����� �������� ������� «���� ��� ����». ���� � �������� � �������� ��� ���� ������, �� ���� � ������. ����� ����, ���-������ ������ �� ����� ������ ��������.

��� �� ��� ���� ��������, ��� ��, ����� �� �������� �������.

������ �������? �� �� �� ������ �������� �� ����. ������ ������� ����� ���� �� �������� «�����», «���� ��� ����», «������� �������» — ��� ���� �������. ��������� ����������, ��� � �� �� �����, ������-�� ������� ���� ���������� �������. ������ �������: «�� ��� ��, � ��� �����, �� ������ �����, �� �� �� �������». ��� �� ����������.

��� ����������, ����� ��� ������������ ��� ������ �������� � ��������?

��� �� ����� ���������, ����� ��� ���������� ����� ������.

�� ����� ������ �� ������ ��� � ����� ����? ����� ����� ������ ����������� � ���������� ������� � ��� ���������, ������� ������ ���������� � ��, ��� ��� ����� �� ������. ��������� �� ������ �� ����� ������? ��� � ��� ���� �� ���?

� ������� ��� �������� � �����-������ ����, � ��� ������� ������� ������ � ���� �����, ��� ������� ������� � ���� ��� ���������� «�������� ������ ����������, ������ �� ���». � �����, ���������� � ��������� ���������, � ���������� �����, ������� ��� ������, ��������� ��� � ����, �� �� ��������. �, �������� � �����, ����� �� �������� � ������� ������������, ������� � ��� � �����������, ����� �� �������������������� ���� � ����������. �� ������������ � ����. ���� ����� ����� �� ������, �� ����� �������. ���������. ������� ����� ������� ���������. � ������ ���, ���� �� �������� ����������, ��� ����� ������ ��� ��������, �������, ��������� ����� ������������ ��� �����, ������� �� ������, ������, ��������, ��������. �� ���� � ��� ������, ��� �������: �����, �������� ������������� ��������, �������������� �� �������� ����� �������, ��� �� �������, ���� �� � ����� �������, ����, ����� �� ������� ������ �������, �������� �������, ������� �������� ������ ���������?

50% �����������, ��� ��.

�� ��� �� � �������� �� ���� ������, �� ����, ������ ��� ���������� � ���, ��������, ������������, �������, ����� �� �������� «�������», �� � ���������: �� �� ����� ����� �������� ��������?

�� ����� ���, ��� ���� ��������.

����� ���� �������� «���� ���� ������». � �� �� ���� ���������.

�� ������ �����������?

���? � ������ ������ ������ �������. �� ������ ��������, ���� ������� ���������� � ������������� �����, ���� �� �������� ���������� �����, � �� ����� ����������, ��� �� �� ����.

��������� ���-���� ��� ��� ����� ����������� ������������� �����������?

��������� ��� ��� ����� ������� �������� � ����, ��� �� �������? ����� �� ����� �������� � ����, ������� ��� ����� ����� ������ �� �������. � �������. � ����� ��������������, �� ���� �� ���������� ������� — ��� ��� �������, ������� ��������� ������ ������. ���� ������� ������� ��������� � ������� � �����-�� �������� ���������, �������� ����� ������, ������� ������ �������� � ��� ������� ���-�� ����� � ������������ � �����-�� ���� �� ���������, ��������� ����, ��� ��� ����� ��� ���������, ���� ������, ��� �������. ��� �������� ��� ������ ������ ����������. � ���� �������� ��������������� �� ���. ���� ����� ����� �� ��������, �� �������, ������ ��� ��� ������ ������������. ����������� �� ��������� �� ���������������. ���� ����� ��� � �������� ���� ������� � ��� ����� ������ — ��� ����� ��� ������������.

�����: ������� �������� + ���� �������� � ��� ���
����: ��� ���

 : «   » ( 1) : «   » ( 2) : «   » ( 3)
 : «   » ( 4) : «   » ( 5)

��������: http://www.rol.ru/